Tục ngữ Việt Nam vần X

Xa chùa vắng tiếng, gần chùa inh tai
Xa mặt cách lòng
Xa mỏi chân, gần mỏi miệng
Xanh không thủng cá đi đường nào
Xanh nhà hơn già đồng
Xanh như lá, bạc như vôi
Xanh vỏ đỏ lòng
Xay lúa thì khỏi ẵm em
Xay thóc có giàng, việc làng có mõ
Xắn váy quai cồng
Xẩm vớ được gậy
Xập xí xập ngầu
Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ
Xấu hổ lấy rổ mà che
Xấu máu lại đòi ăn của độc
Xấu mặt chắc nồi
Xấu mặt dễ sai, đẹp trai khó khiến
Xấu như ma cũng thể trà con gái
Xấu như ma lem
Xấu như ma vinh hoa cũng đẹp
Xấu xí cũng thể chồng ta, tuy rằng tốt đẹp cũng ra chồng người
Xấu thiếp hổ chàng, xấu chàng hổ ai
Xé mắm mút tay
Xé ruột xé gan
Xem hội đi cho đến chùa
Xem trong bếp biết nết đàn bà
Xem việc biết người
Xếp bút nghiên
Xỏ chân lỗ mũi
Xoay chuyển trời đất
Xoay như chong chóng
Xong chay quăng thầy xuống ao
Xôi giả, vạ thật
Xôi hỏng bỏng không
Xởi lởi trời cho, xo ro trời co lại
Xua như xua tà
Xuân bất tái lai
Xuất đầu lộ diện
Xuất khẩu thành chương
Xuất kì bất ý
Xuất quỷ nhập thần
Xui khôn xui dại
Xui nguyên giục bị
Xui trẻ ăn cứt gà
Xuôi chèo mát mái
Xưa nay thế thái nhân tình, vợ người thì đẹp, văn mình thì hay
Xưng hùng xưng bá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *