Tục ngữ Việt Nam vần H 1

Hà hơi tiếp sức
Hà tiện mới giàu, cơ cầu mới có
Hả lòng hả dạ
Há miệng chờ sung
Há miệng mắc quai
Hai bàn tay trắng
Hai mắt dồn một
Hai năm rõ mười
Hai người đánh một chẳng chột cũng què
Hai sương một nắng
Hai tay buông xuôi
Hai thóc mới được một gạo
Hai thưng một đấu
Hai vợ chồng son đẻ một con thành bốn
Hại người chẳng bõ khi người hại cho
Hang cùng ngõ hẻm
Hang hùm ai dám mó tay
Hang hùm nọc rắn
Hàng có lá mặt, lá trái
Hàng thịt nguýt hàng cá
Hàng tôm hàng cá
Hào hoa phong nhã
Hạt tiêu nó bé nó cay, đồng tiền nó bé nó hay cửa quyền
Hạt trước mưa đâu, hạt sau mưa đấy
Hay đi chợ để nợ cho con
Hay làm thì đói, hay nói thì no
Hay làm thì giàu, hay cầu thì nghèo
Hay ở, dở đi
Hăng tiết vịt
Hằng hà sa số
Hằng tâm hằng sản
Hậu sinh khả uý
Hẹn non thề biển
Hẹp nhà rộng bụng
Hết chuyện ta ra chuyện người
Hết cơn hoạn nạn, đến tuần hiển vinh
Hết gạo, hết mọi thứ; có lúa, có mọi đường
Hết gạo nạo thêm khoai
Hết hồn hết vía
Hết khôn dồn đến dại
Hết nạc vạc đến xương
Hết nước hết cái
Hết tiền tài nhân nghĩa tận
Hỉ mũi chưa sạch
Hiền lành rán sành ra mỡ
Hiền như bụt
Hiền như cục đất
Hiền quá (giả) hoá ngu
Hoa đâu bướm đấy
Hoa hoè hoa sói
Hoa mất nhị lấy gì mà thơm
Hoa thơm ai chẳng nâng niu, người khôn ai chẳng kính yêu mọi bề
Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi, người khôn ai nỡ nặng lời với nhau
Hoa thơm đánh (hái) cả cụm
Hoà cả làng
Họa phúc khó lường
Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai
Hoài cành mai cho cú đậu
Hoài lời nói kẻ vô tri, một trăm gánh chì đúc chẳng nên chuông
Hoài phân đem bỏ ruộng người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *