Tục ngữ Việt Nam vần R

Ra đầu ra đũa
Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ
Ra tay, gạo xay ra cám
Rách như tổ đỉa
Rán sành ra mỡ
Ráng mỡ gà, ai có nhà phải chống
Ráng vàng thì nắng, ráng trắng thì mưa
Rào trước đón sau
Rau bợ là vợ canh chua
Rau chọn lá, cá chọn vảy
Rau muống tháng chín dâu nhịn cho mẹ chồng ăn
Rau nào sâu ấy
Rắc xương cho chó cắn nhau
Râu ông nọ cắm cằm bà kia
Rễ si đâm ra trắng xoá, mưa to gió lớn hẳn là tới nơi
Rế rách cũng đỡ nóng tay
Rõ như ban ngày
Rối như canh hẹ
Rối như mớ bòng bong
Rồng đến nhà tôm
Rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình
Rộng làm kép, hẹp làm đơn
Rũ như tàu lá
Run như cầy sấy
Rung cây dọa khỉ
Ruộng ai người ấy đắp bờ
Ruộng bề bề không bằng có nghề trong tay
Ruộng cả ao liền
Ruộng cao trồng mầu, ruộng sâu cấy chiêm
Ruộng cấy chay ăn mày rỗng bị
Ruộng chờ mạ, ruộng kĩ càng tốt; mạ chờ ruộng, mạ không được hạt nào
Ruộng không phân như thân không của
Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng
Ruột để ngoài da
Rút (dứt) dây động rừng
Rừng nào cọp ấy
Rừng sâu núi thẳm
Rừng thiêng nước độc
Rước voi về dày mả tổ
Rượu ngon bất luận be sành, áo rách khéo vá hơn lành vụng may
Rượu ngon bởi vị men nồng, người khôn bởi vị giống dòng mới khôn
Rượu nhạt uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm
Rượu vào lời ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *