Tục ngữ Việt Nam vần M 4

Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể
Mùa hè đang nắng cỏ gà trắng thì mưa
Mùa nứt nanh, chiêm xanh đầu
Múa may quay cuồng
Múa rìu qua mắt thợ
Múa tay trong bị (bụng)
Múa vụng chê đất lệch
Mũi dại thì lái chịu đòn
Muôn màu muôn vẻ
Muôn người như một
Muốn ăn cá phải thả câu
Muốn ăn gắp bỏ cho người
Muốn ăn két phải đào giun
Muốn ăn thì lăn vào bếp
Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học
Muốn giàu nuôi tằm, muốn nằm đi kiện
Muốn giàu nuôi trâu cái, muốn lụn bại nuôi bồ câu
Muốn làm ông cái lông không muốn mất
Muốn lành nghề chớ nề học hỏi
Muốn no mò xuống nước
Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước
Mưa bao giờ mát mặt bấy giờ
Mưa bom bão đạn
Mưa dầm ướt áo
Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu
Mưa tháng ba hoa đất, mưa tháng tư hư đất
Mưa tháng bảy gãy cành trám, nắng tháng tám rám trái bưởi
Mừng như mở cờ trong bụng
Mười chưa cầm, không bằng năm nắm chắc
Mười ngón tay có ngón dài, ngón ngắn
Mười phân rõ mười
Mười phân vẹn mười
Mười quan tiền công không bằng một đồng tiền thưởng
Mười rằm cũng ư, mười tư cũng gật
Mười sào ruộng ven hà, chớ tưởng là no đủ
Mượn đầu heo nấu cháo
Mượn gió bẻ măng
Mưu cao chẳng nọ chí dày
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *