Tục ngữ Việt Nam vần Y

Y phục xứng kì đức
Ỷ quyền ỷ thế
Ý hợp tâm đầu
Ý tại ngôn ngoại
Yên giấc ngàn thu
Yên lặng như tờ
Yêu cho vọt, ghét cho chơi
Yêu con người mát con ta
Yêu hoa nên phải vin cành
Yêu nên tốt ghét nên xấu
Yêu nhau bốc bỏ giần sàng, ghét nhau mâm ngọc đũa vàng cũng không
Yêu nhau chín bỏ làm mười
Yêu nhau con chấy cắn đôi
Yêu nhau lắm cắn nhau đau
Yêu nhau mọi việc chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng
Yêu nhau rào giậu cho kín
Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, thập lục đèo cũng qua
Yêu nhau yêu cả tông chi, ghét nhau ghét cả đường đi lối về
Yêu trẻ trẻ đến nhà, kính già già để phúc
Yêu vì nết, chết vì người
Yểu điệu thanh tân
Yểu điệu thục nữ
Yếu bóng vía
Yếu trâu còn hơn khoẻ bò

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *