Tục ngữ Việt Nam vần A 4

Ăn bờ ở bụi
Ăn bớt ăn xén
Ăn bớt bát nói bớt nhời
Ăn bữa hôm lo bữa mai
Ăn cá bỏ lờ
Ăn cây nào rào cây ấy
Ăn cây táo rào cây xoan
Ăn cháo đá bát
Ăn chay niệm Phật
Ăn chẳng có, khó đến mình
Ăn cho ta, mặc cho người
Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn
Ăn chung nằm chạ
Ăn chung ở đụng
Ăn chửa no lo chửa tới
Ăn chực nằm chờ
Ăn có chừng, chơi có độ
Ăn có mời, làm có khiến
Ăn có nhai nói có nghĩ
Ăn có sở, ở có nơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *