Tục ngữ Việt Nam vần V 2

Vỏ quít dày có móng tay nhọn
Vó câu qua cửa
Voi đú, chó đú, lợn sề cũng hộc
Voi đú, khỉ đú, chuột chù cũng chạy quanh
Vô công rồi nghề
Vô danh tiểu tốt
Vô duyên chưa nói đã cười, có duyên gọi chín mười lời chưa thưa
Vô duyên vô dáng
Vô hoạn nạn bất anh hùng
Vô kế khả thi
Vô ơn bội nghĩa
Vô phước bước cửa quan
Vô thưởng vô phạt
Vô tội vạ
Vô tri vô giác
Vỗ tay phải nhiều ngón, bàn kĩ cần nhiều người
Vồng chiều mưa sáng, ráng chiều mưa hôm
Vồng rạp mưa rào, vồng cao gió táp
Vơ bèo vạt tép
Vơ đũa cả nắm
Vợ chồng chăn chiếu chẳng rời, bán buôn là nghĩa ở đời với nhau
Vợ chồng đầu gối tay ấp
Vợ chồng khi nồng khi nhạt
Vợ chồng như đũa có đôi
Vợ hiền hòa, nhà hướng nam
Vu oan giá họa
Vua cũng thua thằng liều
Vui cảnh nào chào cảnh ấy
Vui (hay) đâu chầu đấy
Vui một đêm thành tiên, phiền một đêm thành quỷ
Vùi liễu dập hoa
Vung tay quá trán
Vụng chèo khéo chống
Vuốt mặt không biết nể mũi
Vừa ăn cướp vừa la làng
Vừa đánh trống vừa ăn cướp
Vừa đấm vừa xoa
Vừa mắt ta ra mắt người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *