Tục ngữ Việt Nam vần O

Oai phong lẫm liệt
Oan gia túc trái
Oan hồn, hồn hiện
Oan Thị Kính
Ong làm mật không được ăn, yến làm tổ không được ở
Ong non ngứa nọc
Óng như ngà
Ô danh bại giá
Ô danh nan thục
Ốc chẳng mang nổi mình ốc, lại phải mang cọc cho rêu
Ôm chân liếm gót
Ôm rơm rặm bụng
Ốm tiếc thân, lành tiếc của
Ôn cố tri tân
Ông ăn chả, bà ăn nem
Ông bảy mươi học ông bảy mốt
Ông cả bà lớn
Ông chẳng bà chuộc
Ông mất chân giò, bà thò chai (nậm) rượu
Ông nói gà, bà nói vịt
Ông sư chó ngãi, bà vãi có nghì
Ông tha nhưng bà thẳng tha, còn sợ cái bão mồng ba tháng mười
Ông thánh còn có khi nhầm, huống chi con gái mới dăm tuổi đầu
Ông thầy khen ông thầy tốt, bà cốt khen bà cốt hay
Ông tiền, ông thóc, ông cóc gì ai
Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài
Ở chọn nơi, chơi chọn bạn
Ở chùa có ông Thiện, ông Ác
Ở có nhân mười phần chẳng khốn
Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi
Ở gần nhà giàu đau răng ăn cốm, ở gần kẻ trộm ốm lưng chịu đòn
Ở giữa chết chẹt
Ở hiền gặp lành, những người nhân đức trời dành của cho
Ở hiền thì lại gặp lành, ở ác gặp dữ tan tành ra tro
Ở lẻ loi toi mạng, có phường có bạn mới hay
Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta
Ở tinh gặp ma, ở quỷ gặp quái, gian tà gặp nhau
Ở xứ mù anh chột làm vua
Ơn ai một chút chớ quên, oán ai một chút để bên dạ dày
Ơn sâu phải trả nghĩa sâu cho vừa
Ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng
Ớt tháng ba, cà tháng hai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *