Tục ngữ Việt Nam vần D 5

Đất lành chim đậu
Đất lề quê thói
Đất sỏi có chạch vàng
Đất thiếu trồng dừa, đất thừa trồng rau
Đầu ai chấy nấy
Đầu bò đầu bướu
Đầu cá chép, mép cá trôi, môi cá mè
Đầu chày đít thớt
Đầu (hàm) chó, vó ngựa
Đầu cua tai nheo
Đầu đường xó chợ
Đầu gà má lợn
Đầu gối quá tai
Đầu gối tay ấp
Đầu hai thứ tóc
Đầu làng cuối xóm
Đầu mày cuối mắt
Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm
Đầu Ngô mình Sở
Đầu rơi máu chảy

Đầu sóng ngọn gió
Đầu tắt mặt tối
Đầu trâu mặt ngựa
Đầu trộm đuôi cướp
Đầu voi đuôi chuột
Đầu xuôi đuôi lọt
Đè đầu cưỡi cổ
Đẻ con khôn mát lòng rười rượi
Đem chuông đi đấm nước người
Đem con bỏ chợ
Đem muối bỏ biển
Đen bạc đỏ tình
Đen như cột nhà cháy
Đen như củ súng
Đen như củ tam thất
Đen như đồng hun
Đen như mực (tàu)
Đen như than
Đèn nhà ai nhà nấy rạng
Đèn trời soi xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *