Tục ngữ Việt Nam vần D 6

Đeo sầu ngậm tủi
Đẽo cày giữa đường
Đẹp chẳng mài mà uống
Đẹp như tiên lo phiền cũng xấu
Đẹp tốt phơi ra, xấu xa đậy lại
Để là hòn đất cất lên ông bụt
Để lâu cứt trâu hóa bùn
Để lâu lá dâu thành lụa
Đêm nằm bằng năm ở
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối
Đếm cua trong lỗ
Đếm trên đầu ngón tay
Đến đầu đến đũa
Đến nơi đến chốn
Đi buôn có số, làm ruộng có mùa
Đi chợ kể ngày, đi cày kể buổi
Đi đêm lắm có ngày gặp ma
Đi đêm về hôm
Đi đến đâu chết trâu, chết bò đến đấy
Đi đến nơi về đến chốn
Đi guốc trong bụng
Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ
Đi mây về gió
Đi một đỗi (ngày) đàng, học một sàng khôn
Đi ngang về tắt
Đi ngược về xuôi
Đi tát sắm gàu, đi câu sắm giỏ
Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy
Đỉa bám chân ai người ấy gỡ
Điếc hay ngóng, ngọng hay nói
Điếc không sợ súng
Điều binh khiển tướng
Điều hay lẽ phải
Điều hay nên nhớ, điều dở nên quên
Điều nặng tiếng nhẹ
Điều ong tiếng ve
Điều ra tiếng vào
Điệu hổ li sơn
Đình đám người, mẹ con ta
Đo bò làm chuồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *