Đánh dấu mạn thuyền

ĐÁNH DẤU MẠN THUYỀN

 

Ngày xưa có một người ngồi thuyền lơ đễnh đánh rơi một chiếc chén bạc xuống biển, Chàng ta liền đánh dấu vào mạn thuyền để ghi nhớ. Đánh dấu xong, Chàng ta lại ngồi thuyền đi tiếp, trong bụng nghĩ:

– Mình đã đánh dấu kỹ rồi. Chiếc chén bạc rơi đúng chỗ mạn thuyền này đây. Sau này mình cứ theo đúng chỗ đánh dấu này mà mò thì sẽ thấy ngay.

Thuyền tiếp tục đi ròng rã hai tháng trời, qua rất nhiều xứ sở. Một hôm đến nước Sư Tử (nay là Xrilanca), thuyền rẽ vào một con sông nhỏ, Chàng ta bèn nhảy xuống sông mò chiếc chén bạc đã đánh rơi ngày nào. Có người trông thấy liền hỏi:

– Anh nhảy xuống sông tìm gì vậy?

Chàng trai đáp:

– Tôi mò chiếc chén bạc bị rơi!

Mọi người hỏi:

– Anh đánh rơi ở chỗ nào?

Chàng trai trả lời:

– Tôi đánh rơi cách đây hai tháng, khi thuyền bắt đầu ra khơi. Lúc ấy tôi đã đánh dấu vào mạn thuyền rồi. Bây giờ tôi cứ theo chỗ đánh dấu đó, mà mò lên thôi.

Mọi người nghe xong cười ồ lên nói:

– Nước tuy không phân biệt, nhưng địa điểm thì cách xa nghìn trùng, làm sao mà mò thấy ở đây được!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *