Tục ngữ Việt Nam vần B 6

Bầu đàn thê tử
Bầu nắng, mướp đắng mưa, dưa đại hạn
Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm
Bẻ gãy sừng trâu
Bẻ hành bẻ tỏi
Bẻ nạng chống trời
Bẻ què, cho thuốc
Bé bằng con kiến (muỗi)
Bé cái nhầm
Bé hạt tiêu
Bé không vin cả gãy cành
Bé xé ra to
Bèo dạt mây trôi
Béo như con cun cút
Béo như con trâu trương
Bể Sở sông Ngô
Bế quan toả cảng
Bệnh nào thuốc ấy
Bệnh quỷ đã có thuốc tiên
Bĩ cực thái lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *