Tục ngữ Việt Nam vần B 5

Bằng xương bằng thịt
Bắt bóng dè chừng
Bắt cá hai tay
Bắt chạch đằng đuôi
Bắt cóc bỏ đĩa
Bắt cua bỏ giỏ
Bắt ne bắt nét
Bắt tận tay, day tận trán
Bắt tép nuôi cò
Bặt vô âm tín
Bầm gan sôi máu
Bầm (biết) gan tím ruột
Bẩn như ma lem (hủi, trâu đầm)
Bất đắc kì tử
Bất hiếu bất mục
Bất học diện tường
Bất học vô thuật
Bất khả chiến thắng
Bất tỉnh nhân sự
Bật đèn xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *