Tục ngữ Việt Nam vần D 1

Da bọc xương
Da đồng, lông móc
Da ngựa bọc thây
Dã tràng xe cát
Dạ sâu hơn bể, bụng kín hơn buồng
Dai như bò đái
Dai như chão rách
Dai như đỉa đói
Dài dòng văn tự
Dài lưng tốn vải
Dãi dầu mưa nắng
Dãi gió dầm mưa (sương)
Dại mồm dại miệng
Danh bất hư truyền
Danh chính ngôn thuận
Danh gia vọng tộc
Danh lam thắng cảnh
Danh lợi bất như nhàn
Dao sắc không gọt được chuôi
Dao thử trầu héo, kéo thử lụa xô
Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ tử thuở bơ vơ mới về
Dạy đĩ vén váy (xống)
Dân được mùa, sãi chùa có oản
Dân ngu khu đen
Dâu dâu, rể rể cũng kể là con
Dâu dữ mất họ, chó giữ mất láng giềng
Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con trai
Dâu năng hái như gái năng tô
Dâu non ngon miệng tằm
Dầu (nước) sôi lửa bỏng
Dẫu đắt nhưng cắt ra miếng
Dẫu vội lội chẳng qua
Dây cà ra dây muống
Dây máu ăn phần
Dây mơ rễ má
Dây mực thẳng mất lòng cây gỗ cong
Dẻo như kẹo
Dễ dò rốn biển, khôn lường đáy sông
Dễ làm khó bỏ
Dễ người dễ ta, khó người khó ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *