Hòa thuận với mọi người

HÒA THUẬN VỚI MỌI NGƯỜI

 

Lưu Ngưng Chi đang đi giày, có người đến nhận, ông đưa ngay. Sau người ấy tìm thấy giày, đem giày trả lại. Ông nhất định không nhận nữa.

Thẩm Lân Sĩ đang đi giày. Cũng có người đến nhận. Ông cười hỏi: “Giày của bác đấy à?” – rồi ông đưa ngay. Sau người láng giềng tìm thấy giày, đem giày trả lại. Ông nói: “Không phải giày của bác à?” – Ông cười rồi nhận.

Việc này tuy nhỏ mọn, song ở đời ta nên cư xử như ông Lân Sĩ, không nên như ông Ngưng Chi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *