Vì nhỏ mất lớn

VÌ NHỎ MẤT LỚN

 

Ngày xưa có một người lái buôn, cho một người khác vay năm xu, mà người đó mãi chẳng mang tới trả, anh ta đành phải đi đòi nợ. Đường đi phải qua một con sông lớn, tiền đò đã mất hai hào. Khi đến nhà người nợ tiền, thì người đó lại không có nhà, lúc trở về lại mất thêm hai hào tiền đò nữa. Cả thẩy là bốn hào. Vất vả mệt nhọc, mà chẳng thu được lợi lộc gì, lại mất gấp mấy lần thu tiền nợ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *