Đực cái đen vàng

ĐỰC CÁI ĐEN VÀNG

 

Có người rất giỏi xem tướng Ngựa tên là Phương Cửu Cao. Có lần Tần Mục Công mời ông ta kiếm cho Con Ngựa thiên lý. Quả nhiên ông ta tìm được một con. Tân Mục Công liền hỏi xem hình dáng Con Ngựa đó như thế nào. Phương Cửu Cao nói: “Ngựa cái lông vàng”. Mục Công sai người dắt đến xem, thì ra là Ngựa Đực lông đen. Mục Công không vui. Nhưng đến khi thử, thì thấy Con Ngựa phi nhanh như sao sa, quả là giống Ngựa thiên lý.

Bấy giờ có người khách giỏi xem tướng Ngựa tên là Bá Nhạc. Ông vốn rất phục tài Phương Cửu Cao. Khi nghe được chuyện này Bá Nhạc than rằng:

– Phương Cửu Cao xem tướng Ngựa, chỉ chú ý đến thực chất, còn vẻ bề ngoài đực cái, màu lông ra sao, thì không chú ý tới. Ông ta chỉ tìm Ngựa quý, không cần đực cái đen vàng gì cả!

Đó là cái nhìn bản chất bên trong, chứ không phải cái nhìn bề ngoài, không bản chất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *