Danh ngôn Tiếng Anh 12

What matters in life is not what happens to you but what you remember and how you remember it.
Những điều có ý nghĩa trong cuộc sống không phải là điều gì xảy đến với bạn mà là bạn nhớ gì và bạn nhớ nó như thế nào.

Gabriel Garcia Marquez


Life lives, life dies. Life laughs, life cries. Life gives up and life tries. But life looks different through everyone’s eyes.
Đời sống, Đời chết. Đời cười, Đời khóc. Đời thử và Đời bỏ cuộc. Nhưng Đời trông khác biệt trong mắt của mỗi người.

Khuyết danh


God gave us the gift of life; it is up to us to give ourselves the gift of living well.
Thượng đế cho chúng ta món quà cuộc sống; chính chúng ta phải cho mình món quà là sống nó.

Voltaire


However rare true love may be, it is less so than true friendship.
Cho dù tình yêu chân thành hiếm có đến đâu thì cũng không hiếm có bằng tình bạn chân thành.

La Rocgefoucauld


There is no charm equal to tenderness of heart.
Không gì quyến rũ bằng sự dịu dàng của trái tim.

Jane Austen


Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s nothing something you can be taught in school, but you haven’t learned the value of friendship, you haven’t really learned anything at all.
Tình bạn là điều khó giải thích nhất trên thế gian này. Đó không phải là điều bạn có thể được dạy tại trường, nhưng nếu bạn chưa học được giá trị của tình bạn thì bạn chưa thực sự học được một điều gì hết.


The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know…Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough.
Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi… Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.

John Adams


Therefore keep in the midst of life. Do not isolate yourself. Be among men and things, and among troubles, and difficulties, and obstacles.
Vì vậy hãy sống giữa đời. Đừng cô lập chính mình. Hãy sống giữa con người và sự việc, giữa những rắc rối, gian khó và trở ngại.

Henry Drummond


On the last analysis, then, love is life. Love never faileth and life never faileth so long as there is love.
Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu.

Henry Drummond


Life and love are very precious when both are in full bloom.
Cuộc sống và tình yêu đều vô cùng quý giá khi chúng đang nở rộ.

Louisa May Alcott


Life is short and we have never too much time for gladdening the hearts of those who are traveling the dark journey with us. Oh be swift to love, make haste to be kind.
Cuộc đời thật ngắn ngủi, và chúng ta chẳng bao giờ có quá nhiều thời gian để làm ấm những trái tim của những ai đi cùng ta trong cuộc hành trình tăm tối. Hãy gấp rút yêu thương. Hãy nhanh chóng bày tỏ lòng tốt.

Henri Frederic Amiel


The great art of life is sensation, to feel that we exist, even in pain.
Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ.

Lord Byron


Life is made of ever so many partings welded together.
Cuộc sống được tạo nên từ vô vàn thứ hàn gắn lại với nhau.

Charles Dickens


Fame is the scentless sunflower, with gaudy crown of gold. But friendship is the breathing rose, with sweets in every fold.
Danh tiếng là đóa hướng dương đội chiếc vương miện vàng rực nhưng không mùi hương. Còn tình bạn là đóa hoa hồng phập phồng thở, từng cánh mỏng đều tỏa hương thơm ngát.

Oliver Wendell Holmes


Friendship is like a tree… It is not MEASURED on how TALL it could be, but on how DEEP the ROOTS have GROWN.
Tình bạn giống như một cái cây…
Người ta không Đo xem nó Cao được bao nhiêu mà chỉ đo Rễ nó ăn Sâu đến đâu.


Today is yesterday’s pupil.
Hôm nay là học trò của hôm qua.

Thomas Fuller


The heart’s memory eliminates the bad and magnifies the good.
Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp.

Gabriel Garcia Marquez


A friend may be reckoned the masterpiece of nature.
Một người bạn có thể được xem như là kiệt tác của tạo hóa.

Ralph Waldo Emerson


He who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead; his eyes are closed.
Người không còn có thể dừng lại để ngạc nhiên hay say mê kính sợ cũng như người đã chết; mắt anh ta nhắm lại rồi.

Albert Einstein


Friendship is unnecessary, like philosophy, like art. It has no survival value; rather it is one of those things that give value to survival.
Tình bạn là một khái niệm xa xỉ, giống như triết học hay nghệ thuật. Nó không có giá trị sống còn, mà nó là một trong những điều đem lại giá trị cho sự sống còn.

C.S.Lewis


With the past, I have nothing to do; nor with the future. I live now.
Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại.

Ralph Waldo Emerson


Friendship cheers like a sunbeam, charms like a good story, inspires like a brave leader, binds like a golden chain, and guides like a heavenly vision.
Tình bạn reo vui như tia nắng, quyến rũ như một câu chuyện hay, truyền cảm hứng như một nhà chỉ huy dũng cảm, gắn kết như một sợi dây chuyền vàng, và dẫn đường chỉ lối như một cảnh mộng thiên đường.

Newell D. Hiller


Sometimes the smallest things take up the most room in your heart.
Đôi khi những điều nhỏ nhất chiếm lấy phần lớn trái tim ta.

A. A. Milne


This is the miracle that happens every time to those who really love: the more they give, the more they possess.
Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều.

Rainer Maria Rilke


Friendship is a general and universal fire, but temperate and equal, a constant established heat, all gentle and smooth, without poignancy or roughness.
Tình bạn là ngọn lửa mà hầu như mọi người ai cũng có, một nguồn sưởi ấm liên tục, ôn hòa, êm dịu, nhẹ nhàng, không bao giờ gây đau đớn hoặc thô bạo.

Michael Eyquem De Montaigne


I believe that a simple and unassuming manner of life is best for everyone, best both for the body and the mind.
Tôi tin rằng cuộc sống đơn giản và không phỏng đoán là tốt nhất với tất cả mọi người, tốt nhất cả cho tâm hồn và thể xác.

Albert Einstein


Friendship is love without his wings!
Tình bạn là tình yêu không có đôi cánh để bay đi!

Lord Byron


Friendship is like a rainbow between two hearts.
Tình bạn giống như chiếc cầu vồng nối hai trái tim.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *