Danh ngôn Tiếng Anh 19

I guarantee it won’t be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is gong to want to leave. But I also guarantee that if I don’t ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in my heart, you are the only one for me.

Anh tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mình một trong hai chúng ta muốn rời bỏ. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ đây anh không ngỏ lời cùng em thì trong suốt quãng đời còn lại của mình, anh sẽ phải hối tiếc bởi vì anh biết rằng trong trái tim anh chỉ duy nhất có em thôi.

Khuyết danh


I guarantee it won’t be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is gong to want to leave. But I also guarantee that if I don’t ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in my heart, you are the only one for me.

Anh tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mình một trong hai chúng ta muốn rời bỏ. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ đây anh không ngỏ lời cùng em thì trong suốt quãng đời còn lại của mình, anh sẽ phải hối tiếc bởi vì anh biết rằng trong trái tim anh chỉ duy nhất có em thôi.

Khuyết danh


The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed.

Cuộc gặp gỡ của hai tính cách giống như sự tiếp xúc của hai chất hóa học: nếu phản ứng xảy ra, cả hai đều biến đổi.

Carl Jung


The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed.

Cuộc gặp gỡ của hai tính cách giống như sự tiếp xúc của hai chất hóa học: nếu phản ứng xảy ra, cả hai đều biến đổi.

Carl Jung


An economist is an expert who will know tomorrow why the things he predicted yesterday didn’t happen today.

Một nhà kinh tế học là một chuyên gia người ngày mai sẽ biết tại sao những điều ông dự đoán ngày hôm qua lại không xảy ra hôm nay.

Laurence J. Peter


An economist is an expert who will know tomorrow why the things he predicted yesterday didn’t happen today.

Một nhà kinh tế học là một chuyên gia người ngày mai sẽ biết tại sao những điều ông dự đoán ngày hôm qua lại không xảy ra hôm nay.

Laurence J. Peter


To want to be what one can be is purpose in life.

Ước muốn trở thành những gì mình có thể là mục đích trong cuộc đời.

Cynthia Ozick


To want to be what one can be is purpose in life.

Ước muốn trở thành những gì mình có thể là mục đích trong cuộc đời.

Cynthia Ozick


Those who dream by day are cognizant of many things which escape those who dream only by night.

Những người mơ ước cả ban ngày nhận biết được nhiều điều mà những người chỉ mơ ước vào ban đêm không thể có được

Edgar Allan Poe


Those who dream by day are cognizant of many things which escape those who dream only by night.

Những người mơ ước cả ban ngày nhận biết được nhiều điều mà những người chỉ mơ ước vào ban đêm không thể có được

Edgar Allan Poe


A new year is unfolding – like a blossom with petals curled tightly concealing the beauty within.

Một năm mới đang mở ra- như một nụ hoa với những cánh hoa xếp lại phô ra vẻ đẹp ẩn chứa bên trong.

Khuyết danh


A new year is unfolding – like a blossom with petals curled tightly concealing the beauty within.

Một năm mới đang mở ra- như một nụ hoa với những cánh hoa xếp lại phô ra vẻ đẹp ẩn chứa bên trong.

Khuyết danh


The object of a new year is not that we should have a new year. It is that we should have a new soul.

Mục tiêu của năm mới không phải là chúng ta cần có một năm mới. Cái chính là ta phải có một tâm hồn mới.

G. K. Chesterton


The object of a new year is not that we should have a new year. It is that we should have a new soul.

Mục tiêu của năm mới không phải là chúng ta cần có một năm mới. Cái chính là ta phải có một tâm hồn mới.

G. K. Chesterton


There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.

Có hai cách để chạy trốn khỏi những nỗi thống khổ của của đời: âm nhạc và mèo.

Albert Schweitzer


There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.

Có hai cách để chạy trốn khỏi những nỗi thống khổ của của đời: âm nhạc và mèo.

Albert Schweitzer


Authors like cats because they are such quiet, lovable, wise creatures, and cats like authors for the same reasons.

Người viết văn giống như mèo, bởi họ là những sinh vật kín đáo, dễ thương và thông thái. Và mèo giống người viết văn cũng bởi vì những lý do tương tự.

Robertson Davies


Authors like cats because they are such quiet, lovable, wise creatures, and cats like authors for the same reasons.

Người viết văn giống như mèo, bởi họ là những sinh vật kín đáo, dễ thương và thông thái. Và mèo giống người viết văn cũng bởi vì những lý do tương tự.

Robertson Davies


If man could be crossed with the cat, it would improve man but deteriorate the cat.

Nếu ghép được người với mèo, con người sẽ được cải thiện nhưng mèo thì bị giảm giá trị.

Mark Twain


If man could be crossed with the cat, it would improve man but deteriorate the cat.

Nếu ghép được người với mèo, con người sẽ được cải thiện nhưng mèo thì bị giảm giá trị.

Mark Twain


Watch a cat when it enters a room for the first time. It searches and smells about, it is not quiet for a moment, it trusts nothing until it has examined and made acquaintance with everything.

Hãy nhìn con mèo khi nó bước vào phòng lần đầu tiên. Nó tìm kiếm và ngửi khắp nơi, không phút giây nào nó yên lặng, nó không tin tưởng điều gì cho tới khi nó đã kiểm tra và quen với mọi thứ.

Jean Jacques Rousseau


Watch a cat when it enters a room for the first time. It searches and smells about, it is not quiet for a moment, it trusts nothing until it has examined and made acquaintance with everything.

Hãy nhìn con mèo khi nó bước vào phòng lần đầu tiên. Nó tìm kiếm và ngửi khắp nơi, không phút giây nào nó yên lặng, nó không tin tưởng điều gì cho tới khi nó đã kiểm tra và quen với mọi thứ.

Jean Jacques Rousseau


Cats are mysterious kind of folk – there is more passing in their minds than we are aware of.

Mèo là một loài bí ẩn – có nhiều điều trôi qua trong tâm trí chúng hơn là chúng ta nhận biết được.

Walter Scott


Cats are mysterious kind of folk – there is more passing in their minds than we are aware of.

Mèo là một loài bí ẩn – có nhiều điều trôi qua trong tâm trí chúng hơn là chúng ta nhận biết được.

Walter Scott


The wisest men follow their own direction.

Những người thông thái nhất đi theo phương hướng của chính mình.

Euripides


The wisest men follow their own direction.

Những người thông thái nhất đi theo phương hướng của chính mình.

Euripides


The aim of life is self-development. To realize one’s nature perfectly – that is what each of us is here for.

Mục đích của cuộc sống là tự phát triển. Nhận ra sự hoàn hảo tự nhiên của mỗi người là điều mà mỗi chúng ta sinh ra để thực hiện.

Oscar Wilde


The aim of life is self-development. To realize one’s nature perfectly – that is what each of us is here for.

Mục đích của cuộc sống là tự phát triển. Nhận ra sự hoàn hảo tự nhiên của mỗi người là điều mà mỗi chúng ta sinh ra để thực hiện.

Oscar Wilde


Love is an act of endless forgiveness, a tender look which becomes a habit.

Tình yêu là một hành động tha thứ vĩnh cửu, một cái nhìn dịu dàng đã trở thành thói quen.

Peter Ustinov


Love is an act of endless forgiveness, a tender look which becomes a habit.

Tình yêu là một hành động tha thứ vĩnh cửu, một cái nhìn dịu dàng đã trở thành thói quen.

Peter Ustinov


Life is just a mirror, and what you see out there, you must first see inside of you.

Cuộc đời chỉ là một tấm gương, và những gì bạn nhìn thấy ngoài kia, bạn phải thấy trước tiên trong bản thân bạn.

Wally ‘Famous’ Amos


Life is just a mirror, and what you see out there, you must first see inside of you.

Cuộc đời chỉ là một tấm gương, và những gì bạn nhìn thấy ngoài kia, bạn phải thấy trước tiên trong bản thân bạn.

Wally ‘Famous’ Amos


Compassion is the basis of all morality.

Tình thương là cơ sở của tất cả đạo đức.

Arthur Schopen


Compassion is the basis of all morality.

Tình thương là cơ sở của tất cả đạo đức.

Arthur Schopen


There is only one success – to be able to spend your life in your own way.

Chỉ có một sự thành công – có thể sử dụng cuộc đời theo cách của chính bạn.

Christopher Morley


There is only one success – to be able to spend your life in your own way.

Chỉ có một sự thành công – có thể sử dụng cuộc đời theo cách của chính bạn.

Christopher Morley


A bank is a place that will lend you money if you can prove that you don’t need it.

Ngân hàng là nơi sẽ cho bạn vay nếu bạn có thể chứng minh là bạn không cần tiền.

Bob Hope


A bank is a place that will lend you money if you can prove that you don’t need it.

Ngân hàng là nơi sẽ cho bạn vay nếu bạn có thể chứng minh là bạn không cần tiền.

Bob Hope


When someone allows you to bear his burdens, you have found deep friendship.

Khi ai đó chấp nhận cho bạn mang hộ gánh nặng của họ, bạn đã tìm thấy tình bạn sâu sắc.

Real Live Preacher


When someone allows you to bear his burdens, you have found deep friendship.

Khi ai đó chấp nhận cho bạn mang hộ gánh nặng của họ, bạn đã tìm thấy tình bạn sâu sắc.

Real Live Preacher


Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.

Thành công thường đến với những người quá bận rộn để tìm kiếm nó

Henry David Thoreau


Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.

Thành công thường đến với những người quá bận rộn để tìm kiếm nó

Henry David Thoreau


Happiness: a good bank account, a good cook and a good digestion.

Hạnh phúc: một tài khoản ngân hàng tốt, một đầu bếp giỏi và một sự thấu hiểu tuyệt vời.

Jean Jacques Rousseau


Happiness: a good bank account, a good cook and a good digestion.

Hạnh phúc: một tài khoản ngân hàng tốt, một đầu bếp giỏi và một sự thấu hiểu tuyệt vời.

Jean Jacques Rousseau


He who has a thousand friends has not a friend to spare, And he who has one enemy will meet him everywhere.

Có hàng trăm bạn hữu cũng chẳng thừa một ai, có một kẻ thù thì sẽ gặp ở khắp chốn.

Ali ibn-Abi-Talib


He who has a thousand friends has not a friend to spare, And he who has one enemy will meet him everywhere.

Có hàng trăm bạn hữu cũng chẳng thừa một ai, có một kẻ thù thì sẽ gặp ở khắp chốn.

Ali ibn-Abi-Talib


Never explain – your friends do not need it and your enemies will not believe you anyway.

Đừng bao giờ giải thích – bạn bè thì không cần còn kẻ thù thì không tin đâu.

Elbert Hubbard


Never explain – your friends do not need it and your enemies will not believe you anyway.

Đừng bao giờ giải thích – bạn bè thì không cần còn kẻ thù thì không tin đâu.

Elbert Hubbard


The stupid neither forgive nor forget; the naive forgive and forget; the wise forgive but do not forget.

Kẻ ngu ngốc không tha thứ và không quên; kẻ khờ khạo tha thứ và quên; kẻ khôn ngoan tha thứ nhưng không quên.

Real Live Preacher


The stupid neither forgive nor forget; the naive forgive and forget; the wise forgive but do not forget.

Kẻ ngu ngốc không tha thứ và không quên; kẻ khờ khạo tha thứ và quên; kẻ khôn ngoan tha thứ nhưng không quên.

Real Live Preacher


A goal without a plan is just a wish.

Một mục tiêu mà không có kế hoạch thì chỉ là một ước muốn.

Real Live Preacher


A goal without a plan is just a wish.

Một mục tiêu mà không có kế hoạch thì chỉ là một ước muốn.

Real Live Preacher


The big secret in life is that there is no big secret. Whatever your goal, you can get there if you’re willing to work.

Bí mật lớn trong đời là chẳng có bí mật lớn nào cả. Dù mục tiêu của bạn như thế nào, bạn vẫn có thể đạt được nếu sẵn sàng làm việc.

Oprah Winfrey


The big secret in life is that there is no big secret. Whatever your goal, you can get there if you’re willing to work.

Bí mật lớn trong đời là chẳng có bí mật lớn nào cả. Dù mục tiêu của bạn như thế nào, bạn vẫn có thể đạt được nếu sẵn sàng làm việc.

Oprah Winfrey


Remember that happiness is a way of travel – not a destination.

Hãy nhớ rằng hạnh phúc là một con đường đi – không phải là một đích đến.

Roy M. Goodman


Remember that happiness is a way of travel – not a destination.

Hãy nhớ rằng hạnh phúc là một con đường đi – không phải là một đích đến.

Roy M. Goodman


Time is the coin of your life. It is the only coin you have, and only you can determine how it will be spent. Be careful lest you let other people spend it for you.

Thời gian là một đồng xu trong đời. Đó là đồng xu duy nhất mà bạn có, và chỉ bạn mới có thể quyết định sẽ dùng nó như thế nào. Hãy cẩn thận đừng để người khác dùng nó hộ bạn.

Carl Sandburg


Time is the coin of your life. It is the only coin you have, and only you can determine how it will be spent. Be careful lest you let other people spend it for you.

Thời gian là một đồng xu trong đời. Đó là đồng xu duy nhất mà bạn có, và chỉ bạn mới có thể quyết định sẽ dùng nó như thế nào. Hãy cẩn thận đừng để người khác dùng nó hộ bạn.

Carl Sandburg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *