Danh ngôn Tiếng Anh 18

If I don’t know what true love is, how will I ever find it?
(Nếu em không biết thế nào là tình yêu đích thực, em sẽ tìm thấy nó sao đây?)

Lời yêu 4


From the moment I saw you, I wanted to meet you.
From the moment I met you, I wanted to know you.
From the moment I knew you, I was in love with you.
From the moment I loved you, I wanted to share my life with you.
And from that moment to this moment, and for all the moments to come…
I will love you with all my heart.
(Từ giây phút nhìn thấy em, anh đã muốn gặp em. Từ giây phút gặp em, anh đã muốn biết về em. Từ giây phút biết em, anh đã yêu em. Từ giây phút yêu em, anh đã muốn san sẻ cùng em cuộc đời mình. Và từ giây phút đó cho tới bây giờ, và cho đến vô tận. Anh sẽ yêu em bằng cả trái tim anh.)

Lời yêu 3


If love is a drop, I’ll send you showers;
If love is a petal, I’ll send you flowers;
If love is water, I’ll send you the sea;
If love is a person, I’ll send you me.

(Nếu tình yêu là một giọt mưa, anh sẽ gửi cho em những cơn mưa rào; nếu tình yêu là một cánh hoa, anh sẽ gửi cho em những đoá hoa; nếu tình yêu là nước, anh sẽ gửi cho em biển cả; nếu tình yêu là một người, anh sẽ gửi anh cho em.)

Lời yêu 2


Why do we close our eyes when we sleep, when we cry, when we imagine, when we kiss, when we pray? Because, the most beautiful things in the world can not be seen with your eyes, it must be felt with your heart. And to me, you are the most beautiful thing in the world.
(Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi nguyện cầu? Bởi vì, những gì đẹp đẽ nhất thế gian chẳng thể nào nhìn được bằng mắt, mà phải được cảm nhận bằng con tim. Và với anh, em chính là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này)

Lời yêu 1


Computers are incredibly fast, accurate and stupid; humans are incredibly slow, inaccurate and brilliant; together they are powerful beyond imagination.

Máy tính nhanh đến khó tin, rất chính xác và ngớ ngẩn; con người quá chậm chạp, không chính xác nhưng tài giỏi; cùng nhau họ tạo nên sức mạnh trên cả tưởng tượng.

Albert Einstein


Computers are incredibly fast, accurate and stupid; humans are incredibly slow, inaccurate and brilliant; together they are powerful beyond imagination.

Máy tính nhanh đến khó tin, rất chính xác và ngớ ngẩn; con người quá chậm chạp, không chính xác nhưng tài giỏi; cùng nhau họ tạo nên sức mạnh trên cả tưởng tượng.

Albert Einstein


Fame is but the breath of people, and that often unwholesome.

Danh vọng chỉ là hơi thở của con người, và nó thường độc hại.

Jean Jacques Rousseau


Fame is but the breath of people, and that often unwholesome.

Danh vọng chỉ là hơi thở của con người, và nó thường độc hại.

Jean Jacques Rousseau


Every day I get up and look through the Forbes list of the richest people in America. If I’m not there, I go to work.

Mỗi ngày tôi thức dậy và xem danh sách những người giàu nhất trên tạp chí Forbes. Nếu tên tôi không ở trên đó, tôi đi làm.

Robert Orben


Every day I get up and look through the Forbes list of the richest people in America. If I’m not there, I go to work.

Mỗi ngày tôi thức dậy và xem danh sách những người giàu nhất trên tạp chí Forbes. Nếu tên tôi không ở trên đó, tôi đi làm.

Robert Orben


To fear love is to fear life, and those who fear life are already three parts dead.

Sợ tình yêu là sợ cuộc sống và những người sợ cuộc sống là những người coi như đã chết ba phần.

Bertrand Russell


To fear love is to fear life, and those who fear life are already three parts dead.

Sợ tình yêu là sợ cuộc sống và những người sợ cuộc sống là những người coi như đã chết ba phần.

Bertrand Russell


Illusory joy is often worth more than genuine sorrow.

Vui mừng tưởng tượng thường đáng giá hơn đau buồn thực sự.

Rene Descartes


Illusory joy is often worth more than genuine sorrow.

Vui mừng tưởng tượng thường đáng giá hơn đau buồn thực sự.

Rene DescartesTình yêu là tất cả mọi thứ mà được ca ngợi thành… thật sự xứng đáng để chiến đấu, để dũng cảm, để mạo hiểm tất cả vì nó.

Erica JongTình yêu là tất cả mọi thứ mà được ca ngợi thành… thật sự xứng đáng để chiến đấu, để dũng cảm, để mạo hiểm tất cả vì nó.

Erica Jong


I have suffered too much in this world not to hope for another.

Tôi đã đau khổ quá nhiều ở thế giới này để hy vọng vào một thế giới khác.

Jean Jacques Rousseau


I have suffered too much in this world not to hope for another.

Tôi đã đau khổ quá nhiều ở thế giới này để hy vọng vào một thế giới khác.

Jean Jacques Rousseau


One’s first love is always perfect until one meets one’s second love.

Tình yêu đầu của một người thì luôn tuyệt vời đến khi người ấy gặp tình yêu thứ hai của mình.

Elizabeth Aston


One’s first love is always perfect until one meets one’s second love.

Tình yêu đầu của một người thì luôn tuyệt vời đến khi người ấy gặp tình yêu thứ hai của mình.

Elizabeth Aston


Wisdom doesn’t automatically come with old age. Nothing does – except wrinkles. It’s true, some wines improve with age. But only if the grapes were good in the first place.

Sự thông thái không tự động đến khi tuổi già. Chẳng có gì tự động đến – ngoại trừ những nếp nhăn. Đúng là, một số rượu Vang thì ngon hơn với tuổi. Nhưng chỉ khi nếu những quả nho là tốt lúc ban đầu.

Abigail Van Buren


Wisdom doesn’t automatically come with old age. Nothing does – except wrinkles. It’s true, some wines improve with age. But only if the grapes were good in the first place.

Sự thông thái không tự động đến khi tuổi già. Chẳng có gì tự động đến – ngoại trừ những nếp nhăn. Đúng là, một số rượu Vang thì ngon hơn với tuổi. Nhưng chỉ khi nếu những quả nho là tốt lúc ban đầu.

Abigail Van Buren


When the world has got hold of a lie, it is astonishing how hard it is to kill it. You beat it over the head, till it seems to have given up the ghost, and behold! the next day it is as healthy as ever.

Khi một lời nói dối bị thế giới bắt gặp, nó bị tìm cách thủ tiêu với nỗ lực tới mức đáng ngạc nhiên. Anh đập vào đầu nó cho tới khi nó dường như đã tan tác cả linh hồn, và hãy nhìn xem! ngày hôm sau nó đã lại nhơn nhơn khỏe mạnh.

Edward Bulwer Lytton


When the world has got hold of a lie, it is astonishing how hard it is to kill it. You beat it over the head, till it seems to have given up the ghost, and behold! the next day it is as healthy as ever.

Khi một lời nói dối bị thế giới bắt gặp, nó bị tìm cách thủ tiêu với nỗ lực tới mức đáng ngạc nhiên. Anh đập vào đầu nó cho tới khi nó dường như đã tan tác cả linh hồn, và hãy nhìn xem! ngày hôm sau nó đã lại nhơn nhơn khỏe mạnh.

Edward Bulwer Lytton


Men think highly of those who rise rapidly in the world; whereas nothing rises quicker than dust, straw, and feathers.

Con người thường tôn vinh những kẻ nhanh chóng lên cao trên nấc thang danh vọng, trong khi đó chẳng có thứ gì lên cao nhanh hơn là bụi, rơm và lông chim.

Lord Byron


Men think highly of those who rise rapidly in the world; whereas nothing rises quicker than dust, straw, and feathers.

Con người thường tôn vinh những kẻ nhanh chóng lên cao trên nấc thang danh vọng, trong khi đó chẳng có thứ gì lên cao nhanh hơn là bụi, rơm và lông chim.

Lord Byron


The first step to getting the things you want out of life is this: Decide what you want.

Bước đầu tiên để có những thứ mà bạn muốn trong cuộc sống đó là: Quyết định bạn muốn gì.

Ben Stein


The first step to getting the things you want out of life is this: Decide what you want.

Bước đầu tiên để có những thứ mà bạn muốn trong cuộc sống đó là: Quyết định bạn muốn gì.

Ben Stein


One thing you can’t hide – is when you’re crippled inside.

Có một điều bạn không thể dấu – là khi bên trong bạn tê liệt.

John Lennon


One thing you can’t hide – is when you’re crippled inside.

Có một điều bạn không thể dấu – là khi bên trong bạn tê liệt.

John Lennon


When someone asks you a question that you don’t want to answer, smile and ask :” why do you want to know that”

Khi ai đó hỏi bạn một câu hỏi mà bạn không muốn trả lời thì hãy cười và nói:” tại sao bạn lại muốn biết điều đó”.

Khuyết danh


When someone asks you a question that you don’t want to answer, smile and ask :” why do you want to know that”

Khi ai đó hỏi bạn một câu hỏi mà bạn không muốn trả lời thì hãy cười và nói:” tại sao bạn lại muốn biết điều đó”.

Khuyết danh


The secret of happiness is to make others believe they are the cause of it.

Bí mật của hạnh phúc là làm người khác tin rằng họ là lý do cho hạnh phúc đó.

Al Batt


The secret of happiness is to make others believe they are the cause of it.

Bí mật của hạnh phúc là làm người khác tin rằng họ là lý do cho hạnh phúc đó.

Al Batt


Never pretend to a love which you do not actually feel, for love is not ours to command.

Đừng mong đợi một tình yêu bạn không thực sự cảm thấy được, bởi vì tình yêu không phải là của chúng ta để mà điều khiển.

Alan Watts


Never pretend to a love which you do not actually feel, for love is not ours to command.

Đừng mong đợi một tình yêu bạn không thực sự cảm thấy được, bởi vì tình yêu không phải là của chúng ta để mà điều khiển.

Alan Watts


Content makes poor men rich; discontentment makes rich men poor.

Thỏa mãn thì nghèo cũng thành giàu sang; không thỏa mãn thì giàu cũng vẫn là ngèo.

Benjamin Franklin


Content makes poor men rich; discontentment makes rich men poor.

Thỏa mãn thì nghèo cũng thành giàu sang; không thỏa mãn thì giàu cũng vẫn là ngèo.

Benjamin Franklin


Just because you love someone doesn’t mean you have to be involved with them. Love is not a bandage to cover wounds.

Không phải vì bạn yêu ai đó mà bạn phải gắn bó với họ. Tình yêu không phải là một cái băng để băng những vết thương.

Hugh Elliott


Just because you love someone doesn’t mean you have to be involved with them. Love is not a bandage to cover wounds.

Không phải vì bạn yêu ai đó mà bạn phải gắn bó với họ. Tình yêu không phải là một cái băng để băng những vết thương.

Hugh Elliott


Men think highly of those who rise rapidly in the world; whereas nothing rises quicker than dust, straw, and feathers.

Con người thường tôn vinh những kẻ nhanh chóng lên cao trên nấc thang danh vọng, trong khi đó chẳng có thứ gì lên cao nhanh hơn là bụi, rơm và lông chim.

Lord Byron


Men think highly of those who rise rapidly in the world; whereas nothing rises quicker than dust, straw, and feathers.

Con người thường tôn vinh những kẻ nhanh chóng lên cao trên nấc thang danh vọng, trong khi đó chẳng có thứ gì lên cao nhanh hơn là bụi, rơm và lông chim.

Lord Byron


Joy’s smile is much closer to tears than laughter.

Nụ cười của sự vui mừng gần nước mắt hơn là tiếng cười.

Victor Hugo


Joy’s smile is much closer to tears than laughter.

Nụ cười của sự vui mừng gần nước mắt hơn là tiếng cười.

Victor Hugo


A strong woman who recklessly throws away her strength, she is worse than a weak woman who has never had any strength to throw away.

Người phụ nữ mạnh mẽ hấp tấp vứt bỏ thế mạnh của mình còn kém cỏi hơn người phụ nữ yếu ớt chẳng bao giờ có thế mạnh nào để ném đi.

Thomas Hardy


A strong woman who recklessly throws away her strength, she is worse than a weak woman who has never had any strength to throw away.

Người phụ nữ mạnh mẽ hấp tấp vứt bỏ thế mạnh của mình còn kém cỏi hơn người phụ nữ yếu ớt chẳng bao giờ có thế mạnh nào để ném đi.

Thomas Hardy


Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.

Thành công thường đến với những người quá bận rộn để tìm kiếm nó.

Henry David Thoreau


Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.

Thành công thường đến với những người quá bận rộn để tìm kiếm nó.

Henry David Thoreau


To accomplish great things, we must dream as well as act.

Để thực hiện những điều vĩ đại, chúng ta phải ước mơ và hành động.

Anatole France


To accomplish great things, we must dream as well as act.

Để thực hiện những điều vĩ đại, chúng ta phải ước mơ và hành động.

Anatole France


Adversity does teach who your real friends are.

Tai ương giúp bạn biết được ai là bạn bè thực sự.

Lois McMaster Bujold


Adversity does teach who your real friends are.

Tai ương giúp bạn biết được ai là bạn bè thực sự.

Lois McMaster Bujold


When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you’re apart. Anh when you love someone and you’ve done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.

Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn

Khuyết danh


When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you’re apart. Anh when you love someone and you’ve done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.

Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn

Khuyết danh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *