Thiên thần nhỏ nói…

– Mẹ ơi, mẹ yêu con thật không mẹ? – Yêu chứ, con trai. – Thế thì mẹ hãy lấy cái chú bán kem ở góc đường kia nhé.

– Mẹ ơi, mẹ yêu con thật không mẹ? – Yêu chứ, con trai. – Thế thì mẹ hãy lấy cái chú bán kem ở góc đường kia nhé.