Đừng hi vọng vào điều đó

Một sĩ quan cảnh sát bắt một người lái xe dừng lại vì anh ta đang phóng quá tốc độ trên đường, anh ta phân giải: – Nhưng thưa ông, tôi có thể giải thích? – Im lặng, tôi sẽ nhốt anh vào nhà giam cho đến khi thủ trưởng quay lại. – Nhưng, thưa ông, tôi chỉ muốn nói… – Tôi đã nói là yên lặng, anh sẽ phải vào trại giam. – Một vài giờ sau, sĩ quan cảnh sát nhìn phạm nhân và nói: – Rất may mắn cho anh, thủ trưởng đang ở tiệc cưới con gái của mình, nên ông ấy sẽ rất vui khi quay lại. – Đừng hi vọng vào điều đó, tôi là chú rể đây!

Một sĩ quan cảnh sát bắt một người lái xe dừng lại vì anh ta đang phóng quá tốc độ trên đường, anh ta phân giải: – Nhưng thưa ông, tôi có thể giải thích? – Im lặng, tôi sẽ nhốt anh vào nhà giam cho đến khi thủ trưởng quay lại. – Nhưng, thưa ông, tôi chỉ muốn nói… – Tôi đã nói là yên lặng, anh sẽ phải vào trại giam. – Một vài giờ sau, sĩ quan cảnh sát nhìn phạm nhân và nói: – Rất may mắn cho anh, thủ trưởng đang ở tiệc cưới con gái của mình, nên ông ấy sẽ rất vui khi quay lại. – Đừng hi vọng vào điều đó, tôi là chú rể đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *