Thiên thần nhỏ nói…

– Mẹ ơi, mẹ yêu con thật không mẹ? – Yêu chứ, con trai. – Thế thì mẹ hãy lấy cái chú bán kem ở góc đường kia nhé.

– Mẹ ơi, mẹ yêu con thật không mẹ? – Yêu chứ, con trai. – Thế thì mẹ hãy lấy cái chú bán kem ở góc đường kia nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *