Cáo và sói

Cảm ơn các anh chị đã đọc và quan tâm đến thông tin của chúng tôi cũng chính là điều mà chúng tôi biết anh chị rất quan tâm đến mình và gia đình của mình. Hân hạnh gặp mặt anh chị trong lớp học.

Cáo thấy sói mài răng, liền hỏi: – Anh mài răng làm gì thế? Có ai đâu mà đánh nhau? Sói trả lời: – Phải mài giũa răng khi cha phải đánh nhau, đến khi đánh nhau thì chẳng còn lúc nào mà mài giũa nữa. Hươu và ngựa Hươu lấy sừng húc ngựa và đuổi ngựa ra khỏi cánh đ ồng. Ngựa về với người, xin người che chở. Người bảo vệ ngựa, đuổi hươu đi song lại đóng hàm thiếc, yên cương lên ngựa. Khi hơu bị đuổi đi, ngựa bèn thưa: – Xin cám ơn người, bây giờ xin người thả tôi ra. Nhưng người bảo: – Không, bây giờ thì ta biết rõ là mi sẽ cần cho ta rồi. Và người không thả ngựa đi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *