Những chị làm công và con gà trống

Mụ chủ nhà đêm đêm đánh thức các chị làm công và hễ gì trống lên tiếng gáy là mụ bắt ngồi vào làm việc. Các chị làm công thấy khổ bèn quyết định giết chết gà trống để gà trống không đánh thức mụ chủ. Giết chết gà trống các chị làm công càng khổ sở hơn : mụ chủ sợ ngủ quên nên dựng các chị làm công dậy càng sớm hơn nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *