Con chó và cái bóng của nó

Một con chó, mõm ngoạm thịt đi trên tấm ván bắc qua suối. Nó thấy bóng nó d ưới nước lại nghĩ là dưới ấy có một con chó khác cũng đang ngoạm thịt, nó nhả miếng thịt và lao xuống cướp miếng thịt của con chó kia.; miếng thịt kia chẳng thấy đâu còn thịt của nó thì bị sóng nước cuốn mất. Thế là chó ta trơ khấc chẳng được gì.

Một con chó, mõm ngoạm thịt đi trên tấm ván bắc qua suối. Nó thấy bóng nó d ưới nước lại nghĩ là dưới ấy có một con chó khác cũng đang ngoạm thịt, nó nhả miếng thịt và lao xuống cướp miếng thịt của con chó kia.; miếng thịt kia chẳng thấy đâu còn thịt của nó thì bị sóng nước cuốn mất. Thế là chó ta trơ khấc chẳng được gì.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *