Sói và sếu

Chó sói hóc xương và không sao khạc ra được. Nó gọi sếu đến và bảo: – Này anh, cổ anh dài anh hãy thò đầu vào h ọng tôi kéo cái xương ra, tôi sẽ thưởng cho anh. Sếu thò đầu, kéo được cái xương ra rồi nói: – Bây giờ đưa cho tôi phần thưởng chứ. Sói nghiến răng đáp: – Tao không cắn đứt đầu mày khi đầu mày nằm giữa hai hàm răng của tao, mày thấy phần thưởng đó vẫn còn ít hay sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *