Mọi thứ đều tìm được chỗ của nó

MỌI THỨ ĐỀU TÌM ĐƯỢC CHỖ CỦA NÓ

 

Một người nói với các bạn:

– Tôi có thể đổ đầy ba lần liên tục, hết lần này tới lần khác các thứ vào cái thùng này mà không phải trút ra một lần nào.

Các bạn không tin. Một anh nói:

– Đầy phải đổ ra, rồi lại rót vào, chứ sao lại đổ ba lần liền.

Người kia nói:

– Không tin à? Thì hãy xem đây!

Anh ta nhặt đá xếp đầy thùng, nhưng đá vẫn có nhiều chỗ kênh nhau, tuy thế ai cũng nhận là đã đầy thùng. Một bạn nói:

– Đúng thật! Đầy rồi!

Lúc đó người kia mới lấy cát đổ vào thùng. Cát lọt vào các khe của các hòn đá trong thùng. Đổ mãi, đổ mãi, cát tự tìm được chỗ len vào giữa đá cho đến khi đầy tới ngang miệng.

Một anh bạn nói to:

– Thôi, đầy rồi. Rõ là đổ đầy hai lần!

Người kia lấy ra bình nước và rót vào thùng. Nước lọt qua khe đá, ngấm vào cát. Cứ thế, cứ thế, hết bình nước này tới bình nước khác, kết quả rồi nước cũng đầy bình.

Mọi người ngạc nhiên vì sự thông minh của người kia! Mọi thứ đều tìm được chỗ của nó.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *