Hai con ếch

Nóng nực làm khô cạn hết mọi ao hồ, đầm lầy. Hai chú ếch rủ nhau đi tìm nước. Chúng nhảy tót lên thành giếng và ngồi suy nghĩ xem có nên nhảy xuống không. ếch trẻ nói: – Phải nhảy xuống, dưới đó có nhiều nước và ở d ới đó thì không còn ai quấy rầy ta nữa. Nhưng ếch trả lời: – Không, nước thì nhiều đấy, nhưng nếu nước giếng cạn thì làm sao mà nhảy lên khỏi đấy đ ược.

Nóng nực làm khô cạn hết mọi ao hồ, đầm lầy. Hai chú ếch rủ nhau đi tìm nước. Chúng nhảy tót lên thành giếng và ngồi suy nghĩ xem có nên nhảy xuống không. ếch trẻ nói: – Phải nhảy xuống, dưới đó có nhiều nước và ở d ới đó thì không còn ai quấy rầy ta nữa. Nhưng ếch trả lời: – Không, nước thì nhiều đấy, nhưng nếu nước giếng cạn thì làm sao mà nhảy lên khỏi đấy đ ược.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *