Thuốc đau bụng

THUỐC ĐAU BỤNG

 

Một người bệnh đến gặp Thầy thuốc:

– Tôi bị đau bụng, nhờ thầy chữa giúp.

Thầy thuốc hỏi:

– Hôm nay anh ăn gì?

Người bệnh đáp:

– Ăn bánh mì cháy khô.

Thầy thuốc định tra thuốc đau mắt vào mắt người bệnh nhưng anh ta ngạc nhiên kêu lên:

– Khoan, tôi đau bụng kia mà, sao Thày lại chữa mắt cho tôi?

Thầy thuốc đáp:

– Bởi vì nếu mắt của anh lành, sáng, thì anh sẽ không còn phải ăn bánh mì cháy nữa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *