Thuốc đau bụng

THUỐC ĐAU BỤNG

 

Một người bệnh đến gặp Thầy thuốc:

– Tôi bị đau bụng, nhờ thầy chữa giúp.

Thầy thuốc hỏi:

– Hôm nay anh ăn gì?

Người bệnh đáp:

– Ăn bánh mì cháy khô.

Thầy thuốc định tra thuốc đau mắt vào mắt người bệnh nhưng anh ta ngạc nhiên kêu lên:

– Khoan, tôi đau bụng kia mà, sao Thày lại chữa mắt cho tôi?

Thầy thuốc đáp:

– Bởi vì nếu mắt của anh lành, sáng, thì anh sẽ không còn phải ăn bánh mì cháy nữa.