Tượng đất và tượng gỗ đào

TƯỢNG DẤT VÀ TƯỢNG GỖ ĐÀO

 

Mạnh Thường Quân nhận lời mời của nước Tần chuẩn bị sang thăm. Người nước Tề sợ ông ta đi sẽ bị nước Tần bắt giữ, tranh nhau đến khuyên ngăn có đến cả ngàn Mạnh Thường Quân đều không chịu nghe.

Tô Tần xin được gặp, cũng là muốn khuyên can ông ta. Mạnh Thường Quân hiểu được ý của Tô Tần, bèn dặn dò bọn tay chân đầy tớ rằng:

– Việc trong cõi trần gian của con người, ta đều biết hết cả rồi. Những điều mà ta chưa được nghe, chỉ là sự việc của Quỷ Thần mà thôi!

Tô Tần trả lời rằng:

– Lần này tôi đến gặp, vốn không dám kể lể sự việc gì của con người cả, chỉ xin nói về một vài sự việc của Quỷ Thần mà thôi.

Mạnh Thường Quân tiếp kiến ông ta. Tô Tần liền nói với Mạnh Thường Quân rằng:

– Khi tôi đi lần này, đi qua sông Truy gặp một pho tượng đất và một pho tượng gỗ làm bằng gỗ đào đang bàn luận ở đấy, Tượng Gỗ nói với Tượng Đất rằng: “Ngài là đất ở bờ tây được nặn thành tượng. Đến tháng Tám mưa to, nước sông Truy dâng cao. Ngài sẽ trở thành một nắm nhão nhoét”. Tượng Đất trả lời rằng: “Không phải thế, tôi vốn là đất ở bờ tây, khi bị nước làm tan nữa, tôi sẽ lại trở về diện mạo vốn có của mình. Vẫn ở nguyên bờ tây như cũ. Còn Ngài thì vốn là cành đào ở đất nước phương đông, được người ta khắc thành tượng. Khí trời mưa to, nước sông Truy dâng lên, sô đẩy Ngài đi. Ngài bồng bềnh trôi nổi, thân phận không biết sẽ thế nào”. Ngày nay nước Tần là một nước mạnh, bốn mặt đều có quan ải, giống hệt như một con hổ dữ. Ngài mạo hiểm bước vào, tôi không biết Ngài sẽ ra bằng đường nào.

Mạnh Thường Quân nghe lời nói đó, mới chợt hiểu ra, bèn từ bỏ ý nghĩ đến thăm nước Tần.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *