Bắt mạch gỗ

– Tốt, mạch đập bình thường.

Một thương binh đi khám bệnh, bác sĩ sờ lên cổ tay anh ta và xem đồng hồ. Sau một phút theo dõi, ông này phán:

– Tốt, mạch đập bình thường.

– Nhưng…thưa bác sĩ, đó là cánh tay giả của tôi đấy ạ!