Danh ngôn Tình yêu 3

Love is a smoke made with the fume of sighs.

William Shakespeare


Love is a mutual self-giving which ends in self-recovery.

Fulton J. Sheen


The heart is forever inexperienced.
Trái tim mãi mãi thiếu trải nghiệm.

Henry David Thoreau


Love is a hole in the heart.

Ben Hecht


There is a wisdom of the head, and a wisdom of the heart.
Có sự thông thái của tâm tưởng, va có sự thông thái của con tim.

Charles Dickens


I always thought loving someone was the greatest feeling, but I realized that loving a friend is even better, we lose people we love but we never lose true friends.
Tôi luôn nghĩ rằng yêu một người là tình cảm lớn lao nhất, nhưng tôi nhận ra rằng yêu một người bạn còn tuyệt vời hơn, ta mất người ta yêu nhưng không bao giờ mất những người bạn chân thật.


Love is a gross exaggeration of the difference between one person and everybody else.

George Bernard Shaw


Once the realization is accepted that even between the closest human beings infinite distances continue, a wonderful living side by side can grow, if they succeed in loving the distance between them which makes it possible for each to see the other whole against the sky.

Rainer Maria Rilke


Không phải người đẹp là đẹp mà người mình yêu mới là đẹp.

L. Tolstoi


Chúng mình chỉ biết yêu nhau,
Lẫn trong muôn triệu đồng bào gái trai
Lẫn trong lòng đất rộng dài,
Để cho cẩm chướng đâm chồi nở hoa.

P. Nêruđa


However rare true love may be, it is less so than true friendship.
Cho dù tình yêu chân thành hiếm có đến đâu thì cũng không hiếm có bằng tình bạn chân thành.

La Rocgefoucauld


There is no charm equal to tenderness of heart.
Không gì quyến rũ bằng sự dịu dàng của trái tim.

Jane Austen


Love is a friendship set to music.

Joseph Campbell


Love is a game that two can play and both win.

Eva Gabor


On the last analysis, then, love is life. Love never faileth and life never faileth so long as there is love.
Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu.

Henry Drummond


Life and love are very precious when both are in full bloom.
Cuộc sống và tình yêu đều vô cùng quý giá khi chúng đang nở rộ.

Louisa May Alcott


Life is short and we have never too much time for gladdening the hearts of those who are traveling the dark journey with us. Oh be swift to love, make haste to be kind.
Cuộc đời thật ngắn ngủi, và chúng ta chẳng bao giờ có quá nhiều thời gian để làm ấm những trái tim của những ai đi cùng ta trong cuộc hành trình tăm tối. Hãy gấp rút yêu thương. Hãy nhanh chóng bày tỏ lòng tốt.

Henri Frederic Amiel


Love is a canvas furnished by nature and embroidered by imagination.

Voltaire


Cưới vợ vì tình yêu mới lý thú. Còn lấy một cô gái vì cô ta xinh đẹp thì chẳng khác gì mua ở chợ một con vật không cần thiết chỉ vì nó đẹp.

T. Sepsencô


Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động. Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sang hành động vì người mình yêu.

Oenlit


Những trái tim chịu nhiều đau khổ và dũng cảm chính là những trái tim cao cả.

R. Bazin


Một cuộc sống sung sướng khi bắt đầu bằng tình yêu và được chấm dứt bằng tham vọng.

B. Pascal


Không gì xóa được tình yêu.
Dẫu bao hờn dỗi, dẫu nhiều cách xa.

V.Maiakopski


The heart’s memory eliminates the bad and magnifies the good.
Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp.

Gabriel Garcia Marquez


Love in its essence is spiritual fire.

Lucius Annaeus Seneca


Love does not dominate; it cultivates.

Johann Wolfgang Von Goethe


Sometimes the smallest things take up the most room in your heart.
Đôi khi những điều nhỏ nhất chiếm lấy phần lớn trái tim ta.

A. A. Milne


Love does not begin and end the way we seem to think it does. Love is a battle, love is a war; love is a growing up.

James A. Baldwin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *