Tục ngữ Việt Nam vần H 2

Hoài thóc ta cho gà người bới
Hóc xương gà, sa cành khế
Học ăn, học nói, học gói, học mở
Học bất như hành
Học chẳng hay, cày chẳng biết
Học chưa hay, cày chưa chín
Học, hỏi, hiểu, hành
Học khôn, học đến chết; học khéo, học đến già
Học tài thi phận
Học thành danh lập
Học thầy chẳng tày học bạn
Hỏi sư mượn lược
Hỏi vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha
Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại
Hòn đất nỏ bằng giỏ phân
Hổ chết để da, người ta chết để tiếng
Hổ phụ sinh hổ tử
Hổ vằn ngoài da, người vằn trong bụng
Hôi như chuột chù
Hôi như cú
Hôn quân bạo chúa
Hồn bay phách lạc
Hồn Trương Ba, da hàng thịt
Hồn xiêu phách lạc
Hỗn như gấu
Hỗn quân hỗn quan
Hồng nhan bạc phận
Hởi lòng hởi dạ
Hơn một ngày, hay một chước
Hơn nhau manh áo tấm quần, cởi ra bóc trần ai cũng như ai
Hờn duyên tủi phận
Hợp nhau người nể nang, lìa tan người khinh thị
Húc đầu vào đá (tường)
Hùm dữ không nỡ ăn thịt con
Hùm giết người hùm ngủ, người giết người thức đủ năm canh
Hùm tinh đỏ mỏ
Hùng hục như trâu húc mả
Huyên thuyên xích đế
Huynh đệ như thủ túc
Huynh đệ tương tàn
Hứa hươu hứa vượn
Hương lửa ba sinh
Hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi
Hương thừa phấn thải
Hữu danh vô thực
Hữu dũng vô mưu
Hữu sắc vô hương
Hữu sinh vô dưỡng
Hữu xạ tự nhiên hương
Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *