Tục ngữ Việt Nam vần C 1

Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay
Cà kê dê ngỗng
Cả cây nây buồng
Cả giận mất khôn
Cả gió tắt đuốc
Cả nắm khó bẻ
Cả sông đông chợ
Cả thèm chóng chán
Cả vú lấp miệng em
Cá chậu chim lồng
Cá chép hoá rồng
Cá chuối đắm đuối vì con
Cá đã cắn câu
Cá đối bằng đầu
Cá đối tháng bảy, cá gáy tháng mười
Cá kể đầu, rau kể mớ
Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư
Cá lớn nuốt cá bé
Cá mè một lứa
Cá nằm trốc thớt
Cá no khó câu, gà no khó nhử
Cá (cơm) treo mèo nhịn đói
Cải lão hoàn đồng
Cải tà quy chính
Cải tử hoàn sinh
Cãi chày cãi cối
Cãi như mổ bò
Cái khó bó (ló) cái khôn
Cái kim trong bọc có ngày cũng ra
Cái nết đánh chết cái đẹp
Cái răng cái tóc là góc con người
Cái sảy nảy cái ung
Cái tép cũng nhảy, cái cua cũng bò
Cái tơ cái tóc
Cạn tàu ráo máng
Càng quen càng lèn cho đau
Canh một chưa nằm, canh năm đã dậy
Cành vàng lá ngọc
Cao bay xa chạy
Cao chạy xa bay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *