Tục ngữ Việt Nam vần C 2

Cao chê ngỏng, thấp chê lùn
Cao đàm khoát luận
Cao không tới, thấp không thông
Cao lương mĩ vị
Cao nhân tất hữu cao nhân trị
Cáo chết ba năm quay đầu về núi
Cáo chết để da, người ta chết để tiếng
Cáo mượn oai hùm
Cày ruộng tháng năm, xem trăng rằm tháng tám
Cày sâu cuốc bẫm
Cày thuê cuốc mướn
Cáy vào hang cua
Cắm đầu cắm cổ
Cắm sào đợi nước
Cắn rơm cắn cỏ
Cắt đầu cắt đuôi
Câm như hến
Câm như thóc đổ bồ
Cầm cân nảy mực
Cầm dao đằng lưỡi
Cầm (nắm) đằng chuôi
Cầm đèn chạy trước ô tô
Cầm sắt, cầm kì
Cấm cẳn như chó cắn ma
Cấm chợ ngăn sông
Cần tái, cải dừ (nhừ)
Cẩn tắc vô áy náy
Câu được câu chăng
Cầu bơ cầu bất
Cầu danh, bất cầu lợi
Cây cao bóng cả
Cây chống chuối, chuối tựa cây
Cây đa cậy thần, thần cậy cây đa
Cây mềm lá mềm, cây gai lá gai
Cây muốn lặng, gió chẳng muốn đừng
Cây nào lá ấy
Cây ngay không sợ chết đứng
Cây nhà lá vườn
Cậy thần cậy thế
Nhà căng chú kiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *