Trai cò co kéo

TRAI, CÒ CO KÉO

 

Nước Triệu chuẩn bị sang đánh nước Yên. Tô Đại vì nước Yên đến khuyên can Triệu Huệ Vương rằng:

– Khi tôi trên đường đến đây, đi qua sông Dịch Thủy, trông thấy một Con Trai sông bò lên tắm nắng trên bãi sông. Có một Con Cò vươn cổ dài ra mổ vào thịt Trai. Con Trai vội vã ngậm chặt miệng lại, kẹp chặt luôn lấy mỏ Con Cò.

Con Cò liền nói:

– Hôm nay trời không mưa, ngày mai trời không mưa. Con Trai, mày sẽ phải chết!

Con Trai cũng nói:

– Hôm nay không buông mày ra, ngày mai cũng không buông mày ra. Con Cò, mày sẽ phải chết.

Hai con vật, không con nào chịu buông tha con nào. Người đánh cá trông thấy, liền đến bắt luôn cả hai.

Ngày nay nước Triệu đang đánh nước Yên. Hai nước Yên, Triệu cứ giằng co nhau mãi, ngày tháng kéo dài, lực lượng của cả đôi bên hao tổn ghê gớm. Tôi e ngại rằng nước Tấn cường thịnh kia sẽ lợi dụng cơ hội này hưởng cái lợi như người đánh Cá nọ. Do vậy tôi hy vọng Đại Vương hãy suy xét kỹ thêm một chút.

Huệ Vương nghe xong liền nói: “Phải đấy!”. Rồi dừng lại không đem quân đi đánh nhau nữa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *