Danh ngôn Cổ 1

Pháp luật không sinh ra những nhân vật vĩ đại, chỉ có tự do mới có thể tạo nên vĩ nhân và anh hùng.

Cicero (La Mã)


Thế gian có những việc, hứng thú khi theo đuổi luôn vui hơn khi hưởng thụ.

Shakespeare (Anh)


Lịch sử hoài thai chân lý, nó có thể kháng cự với thời gian, có thể dìm đi những việc cũ, nó là dấu tích của thời xa xưa, là gương soi của đương đại, là lời giáo huấn cho thế hệ sau.

Cervantes (Tây Ban Nha)


Lịch sử là bằng chứng của thời đại, là ngọn lửa của chân lý, là sinh mệnh của kí ức, là thầy giáo của cuộc sống và là sứ giả của cổ nhân.

Cicero (La Mã)


Mặt trời mỗi ngày đều mới.

Heraclitus (Hy Lạp)


Tình cảm phong phú dĩ nhiên là nguồn suối của đạo đức tốt đẹp, nhưng cũng là nguyên nhân bắt đầu của rất nhiều tai nạn.

Jefferson (Mỹ)


Không có thứ gì là số phận, tất cả chỉ là thử thách, trừng phạt hay bù đắp.

Voltaire (Pháp)


Sinh mệnh con người ở chỗ theo đuổi sự hoàn mĩ.

Romain Rolland (Pháp)


Con đường của vinh quang rất nhỏ hẹp, một người chỉ có thể đi tới không thể trở lui.

Shakespeare (Anh)


Lời nói là cái bóng của hành động.

Democritus (Hy Lạp)


Nếu lấy sách vở so sánh với đời người, thì 40 năm đầu là chính văn, 30 năm sau là chú thích.

Schopenhauer (Đức)


Đời người từ xưa tới nay chẳng tốt như tưởng tượng, cũng chẳng xấu như tưởng tượng.

Mobosange (Pháp)


Trên thế giới chỉ có một chân lý, đó là trung thực với đời và thương yêu nó.

Romain Rolland (Pháp)


Nếu bạn đóng cửa với mọi sai lầm, vậy chân lý cũng bị bạn cho đứng ngoài cửa.

Tagore (Ấn Độ)


Đời người chỉ có thời gian hai phút rưỡi đồng hồ: một phút dùng để cười, một phút dùng để than, nửa phút dùng để yêu, vì con người chết trong phút thứ 3.


Một người vứt bỏ chính mình là coi nhẹ sự tồn tại của mình; vứt bỏ sinh mệnh, là hoàn toàn đánh mất sự tồn tại của mình.

Rousseau (Pháp)


Người sống bằng tình cảm thì sinh mệnh là bi kịch, người sống bằng lý trí thì sinh mệnh là hài kịch.

Bruyere (Pháp)


Sức hút của sinh mệnh nằm ở chỗ mãi mãi không biến mất. Trong đêm đen nháy mắt lại đến bình minh. Một năm 4 mùa luân phiên, tại sao phải cất tiếng hót buồn bã? Một mùa xuân trôi qua, mùa xuân mới lại sắp đến!

Sabi ( Tuynidi)


Con người không nhìn thấy hư vô che phủ mình, cũng không nhìn thấy vô cùng nuốt mất mình

Pascal (Pháp)


Tự khiêm người ta càng phục, tự khoe người ta càng khinh.

Lữ Hồi


Làm việc vô ích để cầu phúc không bằng làm việc có ích để cứu người.

Lục Thế Nghi


Người quân tử chẳng sợ cọp mà chỉ sợ miệng kẻ gièm pha.

Luận Hành


Tầm thuật quý nhất là sáng suốt. Tướng mạo quý nhất là chính đại. Ngôn ngữ quý nhất là giản dị, chân thật.

Lã Khôn


Về nghệ thuật can gián:

Khiến người ta nể lời, Không bằng khiến người ta tin lời.

Khiến người ta tin lời, Không bằng khiến người ta vui vẻ nhận lời.

Đem họa phước mà răn dọa là khiến người ta sợ.

Đem lý lẽ mà răn dụ là khiến người ta tin

Dùng tâm lý mà giác ngộ là khiến người ta vui lòng mà nghe theo.

Trung Dung


Học cho rộng, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng suốt, làm việc cho hết lòng.

Trung Dung


Kẻ sĩ mà còn quyến luyến sự yên vui thuận tiện cho xác thịt thì tâm lụy chí hèn không đáng được gọi là kẻ sĩ.

Mạnh Tử


Người quyền thế chỉ biết hùng dũng mà không biết nghĩa thì làm loạn. Người thường dân chỉ biết hùng dũng mà không biết nghiã thì trộm cướp.

Luận Ngữ


Lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc phải giử gìn sắc dục. Lúc lớn khí huyết đang hăng phải giử gìn việc tranh đấu. Lúc già khí huyết suy kém phải giử gìn việc tham lam.

Luận Ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *