Ngựa đực và ngựa cái

NGỰA ĐỰC VÀ NGỰA CÁI

 

Ngựa Cái ngày đêm không làm lụng gì hết mà chỉ tha thẩn trên cánh đồng, còn Ngựa Đực đêm đêm mới được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất.

Thấy vậy Ngựa Cái mới bảo Ngựa Đực:

– Anh việc gì phải kéo cày? Giá tôi ở địa vị anh thì tôi không có chịu. Chủ nhà lấy roi quật tôi, tôi sẽ tung vó đá lại.

Sang ngày hôm sau Ngựa Đực bèn làm theo lời Ngựa Cái. Bác nông dân thấy Ngựa Đực trở nên ương bướng, bèn đóng Ngựa Cái vào vai cày.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *