Nàng Lệ Chi

NÀNG LỆ CHI

 

Nàng Lệ Chi là con viên quan đất Ngải. Khi người ta mới dâng Nàng lên cho Vua Tấn, Nàng khóc lóc thảm thiết, nước mắt đầm đìa cả vạt áo. Đến khi vào trong cung điện, nằm trên long sàng cùng với Nhà Vua, ăn uống đủ thứ sơn hào hải vị, Nàng mới hối hận việc mình khóc lóc ngày xưa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *