Khoét lấy đôi mắt

KHOÉT LẤY ĐÔI MẮT

 

Có một người vào núi tu đạo, học được phép thuật là có thể nhìn thấy mọi báu vật của cải chôn trong lòng đất. Việc ấy truyền đến tai nhà Vua. Nhà Vua nghe chuyện mừng lắm bèn nói với bề tôi rằng:

– Ta muốn mời người đó về đây ở bên ta, không cho hắn được đi đâu cả, để hắn giúp ta lấy được tất cả của cải trong lòng đất. Khi ấy ta sẽ là người giàu có nhất thế gian!

Lúc ấy có một viên quan lập tức xin được đi mời người có pháp thuật kia, và cuối cùng hắn cũng tìm được người đó. Nhưng rồi hắn chẳng mang người ấy về cho Vua, mà chỉ khoét lấy đôi mắt của người ấy mang về dâng Vua và nói:

– Tâu bệ hạ, thần mang đôi mắt của kẻ hiểu biết pháp thuật ấy về rồi đây ạ. Bây giờ thì cho hắn muốn đi đâu thì đi, không cần nữa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *