Danh ngôn Văn hoá 1

Tri thức là kết tinh của trí tuệ, văn hóa là ánh sáng của ngọc thạch phát ra.

Tagore (Ấn Độ)


Thỉnh thoảng văn minh không tồn tại trong lòng mọi người, vậy nó vốn không tồn tại.

Douameighler (Pháp)


Văn minh là một hành động, hoàn toàn không phải là trạng thái, đồng thời là hành hải chứ không phải bến cảng.

Tanpe (Anh)


Văn hóa chính là hiểu những lời hay nhất và những tư tưởng tốt đẹp nhất mà mọi người trên thế giới đã từng nói và từng suy nghĩ.

Arnold (Anh)


Văn minh bên ngoài phải nhất trí với văn minh bên trong, thanh khiết và văn nhã bên ngoài ứng với biểu hiện thuần khiết và đẹp đẽ bên trong.

Belinsky (Nga)


Thân thiện sinh ra hạnh phúc, văn minh mang tới hài hòa.

Hugo (Pháp)


Văn hóa làm cho chúng ta biết rõ tri thức và lời nói tốt nhất trên thế giới, từ đó mà hiểu lịch sử của tinh thần nhân loại.

Arnold (Anh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *