Chắc bị mệt

CHẮC BỊ MỆT

 

Có người cứ tưởng mọi việc trên đời cha đều biết cả. Vì thế mà một bữa nọ có một anh chàng tới gặp Linh Mục, hỏi:

– Thưa Cha! Gần đây có một ngôi sao của chòm sao Gấu không hiểu làm sao bị tụt lại. Có chuyện gì xảy ra chăng?

– Chắc là nó bị mệt vì bị chuyển rời từ ngày xửa ngày xưa đến giờ – Linh Mục đáp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *