Vỗ tay

Tác giả kịch bản khoe với bạn:- Cậu biết không, khi màn hạ xuống, tất cả khán giả vỗ tay vang dội nhé.- Thế trên tấm màn vẽ gì?- HẾT PHIM.Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán

Tác giả kịch bản khoe với bạn:- Cậu biết không, khi màn hạ xuống, tất cả khán giả vỗ tay vang dội nhé.- Thế trên tấm màn vẽ gì?- HẾT PHIM.Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán