Ca dao Việt Nam 13

Ba đồng một mớ đàn ông
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha
Ba trăm một mụ đàn bà
Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi

Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra

Ba năm ở với người đần
Chẳng bằng một lúc ghé gần người khôn

Ba năm trấn thủ lưu đồn
Ngày thì canh điếm tối dồn việc quan

Ba tiền một khúc cá buôi
Cũng mua cho được mà nuôi mẹ già

Ba trăng là mấy mươi hôm,
Mai Nam nắng trước, chiều Nồm quạnh sau
Chàng ơi đừng phụ khó tham giàu
Khi lành tôn trượng, khi đau phụ phàng

Bà già đeo bị hạt tiêu
Sống bao nhiêu tuổi nhiều điều đắng cay

Bạc sao bạc chẳng vừa thôi
Để cho nước chảy hoa trôi lỡ làng

Bà con khó xin đừng bỏ
Kẻ lạ dầu sang cũng chớ đua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *