Món quà bất ngờ

– Tôi muốn chọn một chiếc cho vợ tôi.

Người đàn ông xem mãi những chiếc bút bi bày trên quầy hàng. Sau đó, ông ta nói với người bán hàng:

 

– Tôi muốn chọn một chiếc cho vợ tôi.

 

– Như một món quà bất ngờ nho nhỏ, thưa ông?

 

– Có lẽ đúng. Bởi thực tế, bà ấy muốn tôi tặng một chiếc áo lông thú cơ.