Tục ngữ Việt Nam vần B 3

Bàn tới bàn lui
Bán anh em xa mua láng giềng gần
Bán bò tậu ễnh ương
Bán chỗ nằm, mua chỗ ngồi
Bán đổ bán tháo
Bán gia tài, mua danh phận
Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời
Bán nước buôn dân
Bán phấn buôn hương
Bán rẻ còn hơn đẻ lãi
Bán ruộng nhà, kiện ruộng chùa
Bán sống bán chết
Bán thân bất toại
Bán thân nuôi miệng
Bán tín bán nghi
Bán tóc mua lược
Bán tống bán táng
Bán trời không văn tự
Bán vợ đợ con
Bạn ăn thì còn con ăn thì lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *