Giác quan

– Mẹ:Con hãy nói xem,con người có những giác quan nào ?
– Con: Thị giác, thính giác, vị giác…
– Mẹ: Còn gì nữa ?
– Con: Dạ còn…còn tam giác, tứ giác nữa!