Đứa con tinh thần

– Đúng lúc ấy, cô con gái của thày từ trong phòng đi ra, anh sinh viên trông thấy liền nói:

Một sinh viên đến nhà thày giáo dạy văn. Ông thày đưa cho anh hai bài thơ do mình mới sáng tác và nói:

 

– Đây là đứa con tinh thần của tôi, anh đọc và cho ý kiến là thích đứa con nào?

 

– Đúng lúc ấy, cô con gái của thày từ trong phòng đi ra, anh sinh viên trông thấy liền nói:

 

– Thưa thày, em chỉ thích đứa con vật chất của thầy thôi ạ.